ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
   

  ค้นหา : *** หมายเหตุ : เลือกปีการศึกษาที่คุณต้องการค้นหา
 
 
   
รายงานภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH  
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
   บริจาคโลหิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 22 พฤศจิกายน 2562
   อบรม Active Learning  ห้องประชุมชัยพฤกษ์ 02 ตุลาคม 2562
   ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 26 กันยายน 2562
   อบรมรถไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 19 กันยายน 2562
   กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 06 กันยายน 2562
   ชนะเลิศ การแข่งขัน Sunquick Bartender Contest  งาน Pattaya Hospitality 2019 26 สิงหาคม 2562
   ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน  ห้องประชุมนิคมกาญจนา 23 สิงหาคม 2562
   กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 09 สิงหาคม 2562
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา 26 กรกฎาคม 2562
   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  บริเวณรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 25 กรกฎาคม 2562
   การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28  โรงแรม ชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 19 กรกฎาคม 2562
   กิจกรรมหล่อเทียนทางพุทธศาสนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 10 กรกฎาคม 2562
   กิจกรรมไหว้ครูภาคนักศึกษาภาคทวิภาคี  หอประชุมนิคมกาญจนา 30 มิถุนายน 2562
   กิจกรรมกีฬาสีภาคทวิภาคี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 30 มิถุนายน 2562
   กีฬาต่อต้านยาเสพติด  สนามกีฬาในร่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 27 มิถุนายน 2562
   กิจกรรมประกาศนโยบายต่อต้านยาเสพติด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 27 มิถุนายน 2562
   กิจกรรมวันไหว้ครู  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 มิถุนายน 2562
   บวงสรวงพระวิษณุกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 มิถุนายน 2562
   กิจกรรม Happy Day  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 มิถุนายน 2562
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 12 พฤษภาคม 2562
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017