ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
   

  ค้นหา : *** หมายเหตุ : เลือกปีการศึกษาที่คุณต้องการค้นหา
 
 
   
รายงานภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH  
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
   กิจกรรมหล่อเทียนทางพุทธศาสนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 10 กรกฎาคม 2562
   กิจกรรมไหว้ครูภาคนักศึกษาภาคทวิภาคี  หอประชุมนิคมกาญจนา 30 มิถุนายน 2562
   กิจกรรมกีฬาสีภาคทวิภาคี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 30 มิถุนายน 2562
   กีฬาต่อต้านยาเสพติด  สนามกีฬาในร่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 27 มิถุนายน 2562
   กิจกรรมประกาศนโยบายต่อต้านยาเสพติด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 27 มิถุนายน 2562
   กิจกรรมวันไหว้ครู  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 มิถุนายน 2562
   บวงสรวงพระวิษณุกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 มิถุนายน 2562
   กิจกรรม Happy Day  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 20 มิถุนายน 2562
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 12 พฤษภาคม 2562
   กิจกรรมวันสงกรานต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 05 เมษายน 2562
   พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 15 มีนาคม 2562
   สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และเซ็นสัญญาการฝึกงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 13 มีนาคม 2562
   กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 มีนาคม 2562
   อบรมกลยุทธทางการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 28 กุมภาพันธ์ 2562
   ค่ายลูกเสือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 15 กุมภาพันธ์ 2562
   รับใบประกาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 12 กุมภาพันธ์ 2562
   กิจกรรม อ.ย.น้อย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   แนะแนวการศึกษาต่อ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   อบรมอัคคีภัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกวดโครงงานวิชาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 17 มกราคม 2562
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017