ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
   

  ค้นหา : *** หมายเหตุ : เลือกปีการศึกษาที่คุณต้องการค้นหา
 
 
   
รายงานภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH  
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
   กิจกรรมวันสงกรานต์  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 05 เมษายน 2562
   พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 15 มีนาคม 2562
   สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และเซ็นสัญญาการฝึกงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 13 มีนาคม 2562
   กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 มีนาคม 2562
   อบรมกลยุทธทางการตลาด  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 28 กุมภาพันธ์ 2562
   ค่ายลูกเสือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 15 กุมภาพันธ์ 2562
   รับใบประกาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 12 กุมภาพันธ์ 2562
   กิจกรรม อ.ย.น้อย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   แนะแนวการศึกษาต่อ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   อบรมอัคคีภัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกวดโครงงานวิชาการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 17 มกราคม 2562
   วันครู  วิทยาลัยเทคโนโลยีอีกษรพัทยา 16 มกราคม 2562
   แนะแนวการศึกษาการเรียนต่อที่ประเทศจีน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา 19 ธันวาคม 2561
   Happy Day เปิดบ้าน A-tech  วิทยาลัยเทคโนโลยีอัการพัทยา 07 ธันวาคม 2561
   MOU ลงนามความร่วมมือระหว่าง A-tech กับ SE-ED  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 07 ธันวาคม 2561
   กิจกรรมวันชาติ   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 ธันวาคม 2561
   ประชุมกรรมการผู้ปกครอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 ธันวาคม 2561
   ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน  ห้องประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 03 ธันวาคม 2561
   อบรมวิตามินสมอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 29 พฤศจิกายน 2561
   สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบางละมุง  โรงเรียนบางละมุง 23 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017