ภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
   

  ค้นหา : *** หมายเหตุ : เลือกปีการศึกษาที่คุณต้องการค้นหา
 
 
   
รายงานภาพกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH  
รูปภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
   ประมวลภาพ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ป่าชายเลน 29 สิงหาคม 2552
   การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 27 สิงหาคม 2552
   กิจกรรมอบรมธรรมะ  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี 17 สิงหาคม 2552
   กิจกรรมวันแม่52  โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 11 สิงหาคม 2552
   การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2552  หอประชุมโรงเรียนเทคโนโลยีอักษรพัทยา 24 เมษายน 2552
   พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 01 มกราคม 2513
   โครงการอบรมจัดทำระบบสอบออนไลน์  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 04 พฤษภาคม 744
 
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017