รางวัลเกียรติยศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
 
  ค้นหา :   

*** หมายเหตุ : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาตามด้วยปีการศึกษา เช่น 2550, 2552 หรือประเภทผลงงาน เช่น สถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา
 
 
รายการข้อมูลผลงานดีเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH
วัน/เดือน/ปี
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน
ชื่อผลงาน
31 พ.ค. 2563
2562
สถานศึกษา
   เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงาน ตลาดนัดโครงงาน เปิดบ้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ เพื่อรองรับ EEC โดยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สำนักเขตพื้นฐานที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
31 พ.ค. 2563
2562
สถานศึกษา
   เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ จุดประกาย.........การเรียนรู้อย่างร่วมมือรวมพลัง โดยโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
31 พ.ค. 2563
2562
สถานศึกษา
   เข้าร่วมงาน Open House 2020 โดยโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายนพพร วัฒนสิทธิ์ ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ให้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นายสัญญา สำเภา ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   นางธีราพร สามเจริญ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.ศกุนตลา ทองเชื้อ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.พัชราพร ชัยเทศ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.สุพัตรา โชติวรรณ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ให้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
31 พ.ค. 2563
2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
   น.ส.ปิยะมาศ สาระขันธ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ให้โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017