รางวัลเกียรติยศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
 
  ค้นหา :   

*** หมายเหตุ : เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นหาตามด้วยปีการศึกษา เช่น 2550, 2552 หรือประเภทผลงงาน เช่น สถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา
 
 
รายการข้อมูลผลงานดีเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา : A-TECH
วัน/เดือน/ปี
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน
ชื่อผลงาน
01 เม.ย. 2553
2552
นักเรียน/นักศึกษา
   โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นางสาวปาริฉัตร ไชยวงษ์ นางสาวจีรวรรณ ทองประเสริฐ นางสาวจินตนา นนทจู
01 เม.ย. 2553
2552
นักเรียน/นักศึกษา
   โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ชาย) นายไกรวิทย์ จันทร์หล่ม นายอรรถพล ซื่อตรง นายสิทธิชา ตองอบ นายรณชัย เสนา นายศุภณัฐ พรชัย นายณัฐพล เหมือนวิไลย นายชวลิต บุตตะคาม นายสันติ เมฆพงษ์ นายทศวรรต พงศ์พรปัญญา
01 เม.ย. 2553
2552
นักเรียน/นักศึกษา
   โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยาได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีได้รางวัลเหรียญเงินประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง นักศึกษาระดับ ปวช. นางสาววิริยา ว่องวุฒิ
01 เม.ย. 2553
2552
นักเรียน/นักศึกษา
   ผ่านการคัดเลือกโครงการในหัวข้อการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ให้พัฒนาโปรแกรมในหัวข้อโครงการมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ และโครงการบทเรียน ออนไลน์เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวเป็นการนำเสนอผลงานรอบที่ 2 กับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017