ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ประเภทข่าว วัน/เดือน/ปี ที่ประชาสัมพันธ์
 • เอกสารจากฝ่ายวิชาชีพ (แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) วิชาการ/พัฒนาฯ 2013-09-02 08:28:18
 • ขั้นตอนการชำระค่าเทอมผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์ วิชาการ/พัฒนาฯ 2013-10-25 08:31:14
 • ตารางเรียน 2/2556 ภาคปกติ วิชาการ/พัฒนาฯ 2013-10-31 08:33:45
 • เลขที่นั่งสอบ ปวส.2 V-NET 19 ม.ค. 57 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-01-08 08:34:38
 • เลขที่นั่งสอบ ปวช.3 V-NET 19 ม.ค. 57 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-01-08 08:37:11
 • กรอบเนื้อหาการสอบ ปวส.2 V-NET 19 ม.ค. 57 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-01-08 08:43:06
 • กรอบเนื้อหาการสอบ ปวช.3 V-NET 19 ม.ค. 57 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-01-08 08:38:17
 • ตารางสอบ V-NET 19 ม.ค. 57 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-01-08 08:39:11
 • ปฏิทินการสอบ V-NET 19 ม.ค. 57 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-01-08 08:39:42
 • แจ้งกำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-02-17 09:05:23
 • แจ้งกำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-04-25 09:02:49
 • รับสมัครงาน บริษัท เคบิลด์ แอนด์ ดีไซด์ จำกัด สมัครเรียน/งาน 2014-04-29 14:46:21
 • ข้อปฏิบัติการเข้าซ้อมรับประกาศนียบัตร พัฒนา 2015-02-18 15:56:06
 • แจ้งการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) ประจำปีการศึกษา 2557 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-04-30 14:56:09
 • กำหนดการฝึกและวันรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) ประจำปีการศึกษา 2557 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-05-16 09:05:30
 • กำหนดการการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ทุน/กยศ. 2014-05-19 08:39:57
 • ประกาศ.....วิทยาลัย หยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 23-25พฤษภาคม 2557 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-05-23 07:52:41
 • เรื่องการผ่อนผันทหาร สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อายุครบ20 ปี พัฒนา 2014-10-02 15:38:56
 • FLOW CHART ขั้นตอนการฝึกงาน วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-07-30 14:29:25
 • ตารางเรียนภาคสมทบ1-2557 วิชาการ/พัฒนาฯ 2014-07-30 14:44:05
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017