รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (กลุ่มภาคกลาง)

A-TECH PATTAYA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (กลุ่มภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563
โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Read more

ประกวดโครงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วม การแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากที่ได้ศึกษา มาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ใช้ ศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม

Read more

รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Read more

ชนะเลิศ การแข่งขัน Sunquick Bartender Contest

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sunquick Bartender Contest ในงาน Pattaya Hospitality 2019 จัดโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ได้รับโล่ , เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

Read more

ประกวดโครงงานวิชาการ

คณะกรรมการตรวจโครงงานระดับอาชีวะศึกษาเข้าตรวจโครงงานส่งเข้าประกวดที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อทิตญุต เตียงทองคำ am.1/4 รางวัลชนะเลิศลำดับที่1 รุ่น 85 cc ณ ประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ อทิตญุต เตียงทองคำ am.1/4 รางวัลชนะเลิศลำดับที่1 รุ่น 85 cc ณ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเชีย

Read more

การประกวดโครงงานเเละสิ่งประดิษฐ์

การประกวดโครงงานเเละสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ระดับชั้น ปวช.3 เเละ ปวส.2 ในการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32

Read more

มอบรางวัลให้กับผู้ประกวด Miss อาเซียน (ASEAN)

มอบรางวัลให้กับผู้ประกวด Miss อาเซียน (ASEAN)โดยอาจารย์วันวิสา โรจนบุญธรรม
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

บรรยากาศ ทีม A-TECH PATTAYA YAMAHA EXCITER เข้าร่วมการการแข่งขัน สนามที่ 3

บรรยากาศ ทีม A-TECH PATTAYA YAMAHA EXCITER เข้าร่วมการการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE 2015 สนามที่ 3ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อ 04 กันยายน พ.ศ. 2558

Read more