ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562