การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค รอบคัดเลือกตัวแทนภาคประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมแข่งขันในสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาสีรถยนต์ และมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงาน ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรม ชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงแรม ชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562