ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมเนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมนิคมกาญจนา