A-Tech Open House 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ให้เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละแผนก พร้อมทั้งมีเวทีการแสดงต่างๆ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562