วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนอกสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้กับระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานอกสถานที่ ของแผนกต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563