นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม “ระบบทวิภาคี” ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม “ระบบทวิภาคี” ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. กับโรงแรมชั้นนำในเมืองพัทยา