การแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน ระหว่าง 3 วิทยาลัยในเครืออักษรกรุ๊ป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เป็นเจ้าภาพจัดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน ระหว่าง 3 วิทยาลัยในเครืออักษรกรุ๊ป

#วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

#วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

#วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง

สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล