ห้องปฏิบัติการ อาคาร เเละสถานที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
 
อาคารราชพฤกษ์
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  
1. ห้องท่านประธานบริหาร/ผู้จัดการ 7. ห้องพักครูแผนกวิชาการโรงแรมเเละการบริการ
2. ห้องการเงิน 8. ห้องพักครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
3. ห้องทะเบียน 9. ห้องประชุม
4. ห้องฝ่ายบุคคล 10. ห้องเรียน
5. ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด 11. ห้องปฏิบัติการเรียนสาขาการโรงแรม
6. ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี 12. ห้องจัดเลี้ยง
   
อาคารอำนวยการ
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  
1. ห้องผู้อำนวยการ 7. ห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
2. ห้องฝ่ายวิชาการ 8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด
4. ห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา 10. ห้องปฏิบัติการกราฟฟิก
5. ห้องเเนะเเนว/สมัครเรียน 11. ห้องปฏิบัติการสตูดิโอและมัลติมีเดีย
6. ห้องฝ่ายพัฒนา  
   
อาคารช่างอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  
1. ห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์ 7. ห้องปฏิบัติการช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ห้องพักครูแผนกวิชาไฟฟ้า 8. ห้องเรียน
3. ห้องพักครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5. ห้องปฏิบัติการวิชาช่างยนต์  
6. ห้องปฏิบัติการวิชาไฟฟ้า  
   
AutoShop
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสีรถยนต์  
2. ศูนย์ปฏิบัติการช่างยนต์  
3. ศูนย์ปฏิบัติการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  
   
   
   
   
อาคารนิคม-กาญจนา
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  
1. ห้องประชุมนิคม-กาญจนา  
2. ศูนย์วิทยาบริการ  
3. ห้องพยาบาล  
4. คลินิคปลอดบุหรี่  
5. ห้องจำหน่าย/รับหนังสือเรียน  
   
   
อาคารโลจิสติกส์
ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้  
1. ห้องพักครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
2. ศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ  
3. ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์  
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
5. ห้องเรียน  
   
   
อาคารอเนกประสงค์
ประกอบด้วย  
1. สนามกีฬาบาสเกตบอล  
2. สนามกีฬาฟุตซอล  
3. สนามกีฬาวอลเลย์บอล  
 
 
   
   
ศูนย์อาหาร
ประกอบด้วย  
1. ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม  
2. ร้านจำหน่ายอาหาร  
3. ร้านจำหน่ายผลไม้  
 
 
   
   
โรงจอดรถจักรยานยนต์
ประกอบด้วย  
บริเวณสำหรับให้นักเรียน-นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์ที่นำมาที่วิทยาลัยฯ
   
   
 
 
   
   
ร้านกาแฟ Ristreetto
ประกอบด้วย  
1. ใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียน-นักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นเจ้าของธุรกิจ
2. จำหน่ายเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ นม น้ำผลไม้ เป็นต้น
3. จำหน่ายเบเกอรี่
 
 
   
   
ลานเสาธง
ประกอบด้วย  
1. ใช้ประกอบกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ
2. ใช้ประกอบพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้น
 
 
 
   
   
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017