แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
 
 
QR Code แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เลขที่ 189/30 หมู่ 11 ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
20150
 
 
     
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (A-TECH)
เลขที่ 189/30 หมู่ 11
ซอยสุขุมวิท-พัทยา 50 เมืองพัทยา
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3841-5611, 0-3841-5622 สอบถามสมัครเรียน ต่อ 126
โทรสาร : 0-3841-5606
A-TECH © 2017