เซ็นสัญญานักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมเซ็นสัญญาฝึกงานนักศึกษาภาคทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสต์ติกส์