คณะผู้บริหาร เเละครู-อาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผลงานวิชาการ

คณะผู้บริหาร เเละครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผลงานวิชาการภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Read more

MOU CENTRAL RESTAURANTS GROUP & OOTOYA Japanese Restaurant

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เเละ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นเเนล ฟู้ต จำกัด ในการสนับสนุกการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more

การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ทุกสาขา ก่อนออกฝึกงาน เพื่อชี้เเจงเเละเตรียมความพร้อมของนักเรียน-นักศึกษา เเละผู้ปกครอง

Read more

นักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้าออกศึกษาดูงาน

นักเรียน-นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้าออกศึกษาดูงานในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมเชิงวิชาการ สัปดาห์พลังงานแห่งเอเชีย (เอเชีย เพาเวอร์ วีค)

Read more

กิจกรรมดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายพ่อ

ท่านผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาร่วมกิจกรรมดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายพ่อ

Read more