วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนอกสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้กับระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานอกสถานที่ ของแผนกต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more