ทีม A-TECH PATTAYA เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge

ทีม A-TECH PATTAYA เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต นครชัยศรี นครปฐม เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Read more

อบรม การจัดทำแผนการสอนฐานสมรรถนะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การจัดทำแผนการสอนฐานสมรรถนะ ให้กับคณะครู-อาจารย์ โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Read more

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินเเดนต้านภัยยาเสพติด

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินเเดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Read more

การฝึกอบรมการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR

การฝึกอบรมการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR โดยบริษัท Canon คุณณัฐิยะ ผกาขยาย เเละคุณบุญธรรม อารียานันท์ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Read more