กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทยณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาฝีกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ทุกสาขาที่จะออกฝึกงานฝีกงาน ประจำปีการศึกษา 2560ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

อบรม Microsoft in Education

คณะผู้บริหาร เเละครู-อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรม Microsoft in Educationณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

ถวายดอกไม้จันทร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาน้อมดวงใจถวายดอกไม้จันทน์แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เมืองพัทยา เมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ประโยชน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ร่วมปฏิบัติงานเชิงรุกเเบบบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเเละนักท่องเที่ยวณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อาจารย์สาขาวิชาโลจิสติกส์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานณ อู่ซ่อมเครื่องบินการบินไทย ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล

นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2560ณ ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร High Speed Learningณ ห้องเเคริเบี้ยน โรงเเรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางเเสน จังหวัดชลบุรี เมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

นักศึกษา ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ออกศึกษาดูงาน

นักศึกษา ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูลความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาคอมพิวเตอร์ ได้สัมผัสเเละจับต้องของจริงณ บริษัท ทิพย์มณี มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด เมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more

นักศึกษา ปวส.1 สาขาการโรงแรม ออกศึกษาดูงาน

นักศึกษา ปวส.1 สาขาการโรงแรม เข้าศึกษาดูงาน เพื่อพบเเละสัมผัสการให้บริการกับลูกค้าอย่างเเท้จริงณ แมคโดนัลด์พัทยากลาง เมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

Read more