มอบรางวัลให้กับผู้ประกวด Miss อาเซียน (ASEAN)

มอบรางวัลให้กับผู้ประกวด Miss อาเซียน (ASEAN)โดยอาจารย์วันวิสา โรจนบุญธรรม
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

การประกวด Miss อาเซียน(ASEAN)

กิจกรรมประกวด Miss อาเซียน(ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนกล้าเเสดงออก และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศทั้ง 10 ในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

ทำบุญตักบาตรประจำเดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤษจิกายน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงศาสนาได้มายิ่งขึ้นณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Read more

โครงการ To Be Number One การเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมตามโครงการ To Be Number One การเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Read more

กิจกรรมบริจาคเลือด

ทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมบริจาคเลือด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เเละอาจารย์ ร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วย เเละโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเลือดณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Read more

คณะผู้บริหารออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาในสถานประกอบการ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาในสถานประกอบการ และได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2561ณ Nissan Pattaya Automobile เเละ Mitsubishi Pattaya Najomtien เมื่อ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Read more