อบรมรถไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน และส่วนประกอบของรถไฟฟ้า ขนาดเล็ก ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์

Read more

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีเสริมสร้างความสามัคคี ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562

Read more