พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีรับใบประกาศให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และเซ็นสัญญาการฝึกงาน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน และเซ็นสัญญาการฝึกงาน ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1

Read more