กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมเเนะเเนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กิจกรรมเเนะเเนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทุกสาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Read more

A-TECH ร่วมเเสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมเเสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้อง EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Read more