กิจกรรมวันสงกรานต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวท่านประธานกรรมการสถานศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป อ.นิคม หมดราคี

Read more