โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วิทยาลัยเทคโลโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “อาชีวะศึกษา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปี 2558
ณ วัดบุณย์กัญจนาราม เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Read more

พิธีเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพจักรยานยนต์

นายกเมืองพัทยา ผู้บริหารบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ผู้บริหารบริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาทักษะวิชาชีพจักรยานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ถวายเทียนจำนำพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมสืบสานประเพณีไทย ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดบุณย์กัญจนาราม จ.ชลบุรี เมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Read more