กิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์ ถวายเป็นพระราชกุศลเเด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาณ ชุมชนรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เเละกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more

บริการวิชาการวิชาชีพ

นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ออกบริการวิชาการวิชาชีพณ ชุมชนหนองจับเต่า เมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้ารับรางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แผนกช่างยนต์ ชนะเลิศอันดับที่ 1 2 3 สาขางานสีรถยนต์ และแผนกการโรงแรม ชนะเลิศอันดับที่ 1 2 สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ พร้อมเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกไปแข่งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป…ณ โรงเเรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมถวายเทียน

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ถวายเทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาณ วัดบุญกาญจนาราม เมื่อ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Read more