วิทยาลัยรับการประเมินจากคณะนิเทศโครงการอาชีวศึกษาต้นเเบบปลอดบุหรี่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้ารับการประเมินจากคณะนิเทศโครงการอาชีวศึกษาต้นเเบบปลอดบุหรี่ เพื่อเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยสีขาว วิทยาลัยปลอดบุหรี่

Read more

สนามที่ 3 ทีม A-TECH PATTAYA

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษา ร่วมให้กำลังใจทีม A-TECH PATTAYA เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2559ณ สนามพีระ อินเตอร์เนลชั่นแนลเซอร์กิต เมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Read more

สนามที่ 4 ทีม A-TECH PATTAYA

ทีม A-TECH PATTAYA เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ สนามช้างอินเตอร์เนลชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพิธีการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการอาหารไทย

Read more

แผนกช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน Honda eco Mileage Challenge

แผนกช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน Honda eco Mileage Challengeแผนกช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขัน Honda eco Mileage Challenge ปีที่ 18 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย.58

Read more

การประชุมชี้เเจงเเนวทางการจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2559

Read more

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้งานบริการรถยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมีนายสุรัตน์ จั่นเเย้ม ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีมาเป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Read more

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้งานบริการรถยนต์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้งานบริการรถยนต์ A-TECH AutoShop โดยมีนายสุรัตน์ จั่นเเย้ม ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีมาเป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษณพัทยา เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Read more

กิจกรรมรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

กิจกรรมรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Read more

พิธีเปิดเเละสอบธรรมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีเปิดเเละสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Read more