เลื่อนรับประกาศนียบัตร

ตามที่วิทยลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น

Read more

งดกิจกรรมคืนสู่เย้า

ตามที่วิทยาลัยทดโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น
เนื่องจาก กระพรงการศึกษาธิกรมีหน้สือตำวนที่สุดที่ศร 02145/65ร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 คำซับการปฏิบัติกรณีการจัดประชุม อบรม สัมนาและจัดกิจกรรมต่ง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษพักยา ได้ตระหนักถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวสโครนา 2019 (COV0-19) ดังกล่ว จึงของดจัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

เซ็นสัญญานักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมเซ็นสัญญาฝึกงานนักศึกษาภาคทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสต์ติกส์

Read more