กิจกรรมวันชาติ

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติไทย และทำบัญตักบาตร เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

ประชุมกรรมการผู้ปกครอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดประชุมผู้ปกครอง ตามโครงการเครือข่ายผู้ปกครองวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Read more

ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ออกฝึกงานระหว่าง 24 ก.ย. ถึง 30 พ.ย.ห้องประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Read more