สาขาโลจิสติกส์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน สาขาโลจิสติกส์จัด อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ โดย อ.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล เป็นวิทยากร
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

ค่ายอักษรสีขาว

นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมอบรม โครงการติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายอักษรสีขาว
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

การประชุมวางแผนในการดูเเลนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ

การประชุมวางแผนในการดูเเลนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ พื้นที่อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา เเละอำเภอสัตหีบ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

นักศึกษาแผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมโครงการ ดิเอ็กซ์พลอเรอร์ รุ่นที่ 2 THAILAND EXPLORER PROGRAM

นักศึกษาแผนกการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้เข้าร่วมโครงการ ดิเอ็กซ์พลอเรอร์ รุ่นที่ 2 THAILAND EXPLORER PROGRAM โดยนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 2 คน โดยได้รับการคัดเลือกให้ประจำที่ จังหวัดภูเก็ต
ณ โรงเเรม MINOR INTERNATIONAL PCL. เมื่อ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่

นักศึกษา ปวช. 1-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ ออกศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่
ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

Happy Day

กิจกรรม Happy Day จัดขึ้นเพื่อเป็นงานเเละเวทีให้นักเรียน-นักศึกษาเเสดงความสามารถ กล้าเเสดงออก
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน

นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ศึกษาดูงาน
ณ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

สาขาการบัญชี ออกศึกษาดูงาน

นักเรียน-นักศึกษา สาขาการบัญชี ออกศึกษาดูงานในสถานประกอบการณ บริษัท โสภาการบัญชี เเละกฎหมาย จำกัด เมื่อ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more