สมัครเรียน

ระดับ ปวช.

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ
 • สาขาวิชาการโรงเเรม
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปวส.

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 • สาขาวิชาการโรงเเรม
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์ และเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า)
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เอกสารในการรับสมัครเรียน

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน ( จำนวน 1 ชุด )
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ( จำนวน 1 ชุด )
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาเเละมารดา ( จำนวน 1 ชุด )
 5. ใบรับรองผลการเรียน/ปพ/อกสารแสดงว่าจบการศึกษา ( จำนวน 3 ชุด )
  หมายเหตุ : เอกสารที่ไม่ได้ส่งในวันสมัครเรียนให้นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศเท่านั้น
  ***วุฒิการศึกษาจะมีการเรียกตรวจในวันเปิดเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับ ปวช.

 • รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวส.

 • รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ชาญา สมแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0825599424

อาจารย์ชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิต 089-9369597

@Line

สมัครเรียนออนไลน์

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • รอการติดต่อกลับภายใน 24 ซ.ม. เพื่อสัมภาษณ์ (รู้ผลทันที)
 • ชำระค่าลงทะเบียน ที่ธนาคาร หรือ ระบบออนไลน์
 • นัดหมายวันปฐมนิเทศที่วิทยาลัย ก่อนเปิดเทอม
 • รับใบเสร็จ
 • เปิดเทอม รอฟังประกาศจากทางวิทยาลัยเท่านั้น ติดตามทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย และ Facbook Fan Page ของวิทยาลัย หรือ โทร. 038-415-611

ลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์