คณะอาจารย์เข้าร่วมประกวดวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 8

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมประกวดวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

มอบรางวัลนักเรียนทำดี ประจำปีการศึกษา 1/2558

กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนทำดี ประจำปีการศึกษา 1/2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในวิทยาลัยทำดีณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

อบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา

คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา โดย อ.สุมาลี โฆษิตนิธิกุลณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

อบรมเเนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

อบรม เรื่อง เเนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดย อาจารย์เมธา อึ่งทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ ไปวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC เพื่อศึกษาเเละหาเเนวในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เมื่อ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

ผู้บริหาร A-TECH เข้าร่วมการประชุมวิชาดารระดับชาติและนานาชาติประจำปี2558

ผู้บริหาร A-TECH เข้าร่วมdkiประชุมวิชาดารระดับชาติและนานาชาติประจำปี2558 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาก้าวข้ามชีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพณ ศูนย์ประชุมไบเทคบาวนา เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

ผู้บริหารเข้าร้วมงานการศึกษาไทยกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ผู้บริหารเข้าร้วมงานการศึกษาไทยกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำหลักการและวิธีต่างๆ มาปรับใช้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

YAMAHA MOTO CHALLANGE สนามที่ 4

ทีม A-TECH PATTAYA YAMAHA EXCITER เข้าร่วมการแข่งขันรายการ YAMAHA MOTO CHALLANGE สนามที่ 4ณ สนาม ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

อบรมเเนวข้อสอบนักธรรมชั้นตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรม อบรมเเนวข้อสอบนักธรรมชั้นตรี เพื่อเตรียมตัวสอบนักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อม เเละสร้างความเข้าใจให้ นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ทุกสาขาณ ห้องประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Read more