แผนกวิชาช่างยนต์จัดกิจกรรมทำบุญแผนก ประจำปี 2559

ครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์จัดกิจกรรมทำบุญแผนก ประจำปี 2559ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Read more

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 กับ โรงเรียนวัดสุทธาวาส

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นำนักเรียนสาขาการโรงเเรม เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 กับ โรงเรียนวัดสุทธาวาส เมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Read more

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ณ ชุมชนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านโกรก) จ. ชลบุรี

ตัวเเทนนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี
ณ ชุมชนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านโกรก) จ. ชลบุรี เมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Read more

ชมรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กในพื้นที่ชนบท

ชมรมจิตอาสา จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กในพื้นที่ชนบทณ โรงเรียนบ้านคลองบง จ.นครราชสีมา เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ระดับอาชีวศึกษา ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ระดับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเเรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Read more

พิธีทําบุญตักบาตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

พิธีทําบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Read more