พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับ บริษัทในเครือ ซุ่นหลีกรุ๊ป (HINO)

ATECH-PATTAYA เข้าร่วมพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ บริษัทในเครือ ซุ่นหลีกรุ๊ป (Hino Training Center)ณ บริษัทในเครือ ซุ่นหลีกรุ๊ป (Hino Training Center) เมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more

กีฬาต่อต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดสนามกีฬาในร่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read more

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ โดยบริษัท มิตรยนต์ จำกัด

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ โดยบริษัท มิตรยนต์ จำกัดณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมประกาศนโยบายต่อต้านยาเสพติด และการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารญ์ เเละนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชสีห์พิทักษ์ราช เมืองพัทยา ร่วมกันประกาศนโยบายต่อต้านยาเสพติดณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมไหว้ครู ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรม Happy Day ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดกิจกรรม Happy Day เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้รับความสุข สนุกสนานณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ท่านผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Read more