ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ นร.ระดับปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ ภาคบ่าย ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Jet Ski Pro Tour 2022 สนามที่ 3 จังหวัด ศรีสะเกษ เกาะกลางน้ำ ได้รับรางวัล 2รุ่น ได้แก่ Junior 13-15 yrs Ski Stock ได้ที่ 3 และ Rider Seadoo Spark Stock ได้ที่ 6

Read more

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการโรงแรม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ

Read more