กิจกรรมบริการวิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ เปิดสอน
ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เมื่อ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา เมื่อ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

A-TECH เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ และประชุมกรรมการ อวท.

วิทยาลัยเทคโนโลยีีอักษรพัทยา ส่งนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ และประชุมกรรมการ อวท.
ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับคณะครู-อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษาที่สนใจ ในสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

Happy Day

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรม Happy Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ สนุกสนานกับคอนเสิร์ตวง ANYWAY
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกงานนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ทุกสาขาหลังจากกลับจากฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

อบรมการเป็นผู้ประกอบการ : Start Up

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ส่งนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ หรือโครงการ Start Up ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมแข่งกีฬาต้านยาเสพติด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมแข่งกีฬาต้านยาเสพติด ประเภทกีฬาฟุตซอล ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

โครงการนำความรู้สู่โรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมโครงการนำความรู้สู่โรงเรียน บริการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ในทุกสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดสอน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เเละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาร่วมฟังพระธรรมเทศนา จากพระอาจารย์วัดบุญยกัณจนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more

โครงการนำความรู้สู่โรงเรียน

ทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมโครงการนำความรู้สู่โรงเรียน บริการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ในทุกสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 เมื่อ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read more