กิจกรรมกวดขันวินัยทางจราจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมกวดขันวินัยทางจราจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

Read more

นิเทศนักศึกษาฝึกงานในระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการโรงแรม กับสถานประการการโรงแรมชั้นนำในเมืองพัทยา

Read more