วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เป็นเจ้าภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีอัก

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอัก

Read more