คณะครูแผนกช่างยนต์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพการบริการยานยนต์

คณะครูแผนกช่างยนต์ได

Read more

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาการโรงแรม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ

Read more

การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ทุกสาขา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ เพื่อชี้เเจงเเละเตรียมความพร้อมของนักเรียน-นักศึกษา

การประชุมผู้ปกครองขอ

Read more

นักเรียนระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ การพัฒนาทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล “

นักเรียนระดับ ปวช.2

Read more