การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ทุกสาขา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ เพื่อชี้เเจงเเละเตรียมความพร้อมของนักเรียน-นักศึกษา

การประชุมผู้ปกครองขอ

Read more

นักเรียนระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ การพัฒนาทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล “

นักเรียนระดับ ปวช.2

Read more

นักศึกษาระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในภาคตะวันออกให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเอเชียใต้”

นักศึกษาระดับ ปวส.1

Read more

นักเรียน นักศึกษา A-TECHPATTAYA เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

Read more