11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 90 พรรษา

Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาดูงาน ณ ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเอกชน บริษัทเคอรี่สยามซีพอร์ตจํากัด

Read more

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นักศึกษา ปวส. 1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Read more

นายกิตติคุณ ศรีระษา นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Read more

✨กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีเข้าพรรษาของไทย ณ วัดบุญกาญจนาราม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565✨

Read more

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาโลจิสติกส์และสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรม “ในหัวข้อ การนำเข้าส่งออก และการผ่านพิธีการศุลกากร

Read more