กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Read more

เซ็นสัญญานักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมเซ็นสัญญาฝึกงานนักศึกษาภาคทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสต์ติกส์

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนอกสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้กับระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานอกสถานที่ ของแผนกต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

Happy Day Atech 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรม Happy Day ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น การออกบูทของแต่ละแผนก การเปิดบ้านหลักสูตรระยะสั้น คอนเสิร์ทจากวงลาบานูน และกิจกรรมมามายบนเวทีการแสดง

Read more

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีพิธีรำลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมทางศาสนา มอบรางวัลครูผลงานดีเด่น กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครู

Read more

A-Tech Open House 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ให้เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละแผนก พร้อมทั้งมีเวทีการแสดงต่างๆ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมเนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมนิคมกาญจนา

Read more

กิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ กิจกรรมวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more