กิจกรรมไหว้ครูภาคนักศึกษาภาคทวิภาคี หอประชุมนิคมกาญจนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษาภาคทวิภาคีหอประชุมนิคมกาญจนา เมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read more

กีฬาต่อต้านยาเสพติด

กีฬาต่อต้านยาเสพติดวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดสนามกีฬาในร่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

บวงสรวงพระวิษณุกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมบวงสรวงพระวิศนุกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและกิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดกิจกรรม Happy Day ในช่วงบ่าย

Read more