สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 📝ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา🏨 เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานโรงแรม ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้.