อบรม Active Learning

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมอบรม แนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learnning สำหรับครูยุค 4.0ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เมื่อ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Read more