การประชุมครูแนะเเนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครูแนะเเนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การประชุมครูแนะเเนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครูแนะเเนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับเหรียญ จากการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 นายภัทรพล ปลงไสว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มอบเกียรติบัตร อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับเหรียญ จากการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิธีมอบเกียรติบัตร อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับเหรียญ จากการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31
นายภัทรพล ปลงไสว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มอบเกียรติบัตร อาจารย์ เเละนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับเหรียญ จากการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 กลุ่มภาคกลาง
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวอักษรเทคโนโลยีอักษรพัทยา

งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวอักษรเทคโนโลยีอักษรพัทยา และงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของวิทยาลัย

Read more

อบรมอัคคีภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ให้กับนักเรียน-นักศึกษาในวิทยาลัยฯ เเละนักเรียนโรงเรียนอักษรเพทประสิทธิ์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อบรมอัคคีภัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย ให้กับนักเรียน-นักศึกษาในวิทยาลัยฯ เเละนักเรียนโรงเรียนอักษรเพทประสิทธิ์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31

การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด แก่นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา โดยฝ่ายความมั่นคง (ศป.ปส.อ.บางละมุง)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more

นายปริเทพ เเซ่ลิ้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเเอนนิเมชั่น

นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์ ตัวเเทนคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มอบโล้แก่ นายปริเทพ เเซ่ลิ้ง นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ โดยการได้รับรางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเเอนนิเมชั่น จัดประกวดโดย มหาวิทยาลัยธนบุรี
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Read more