อบรมการสร้างสื่อการสอนผ่านระบบ elearning

คณะผู้บริหาร ครู เข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมใช้งานประกอบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะมาถึง

Read more

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ซึกประกอบด้วยสี ฟ้า เหลือง แดง ชมพู และสีม่วง ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง กีฬาพื้นบ้าน และมีการประกวดขบวนพาเหรด แสตนเชอร์และเชียร์หลีดเดอร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรม

อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ฝึกงานตามโรงแรมต่างๆ ในเมืองพัทยา

Read more

อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Link Advance Copper Installation Terminate and Test (LAC)

อาจารย์นพพร วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ไพรวัลย์ นพตะนา และอาจารย์กรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Link Advance Copper Installation Terminate and Test (LAC) จัดโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงณ ลานพิธี บริเวณถนนชายหาดพัทยา เมื่อ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Read more

แปลตัวอักษร เพื่อการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นักเรียน-นักศึกษา สาขาการโรงเเรม เเละช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกันแปลตัวอักษร เพื่อการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Read more