A-TECH PATTAYA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) #โครงการความร่วมมือในการพัฒนาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีพี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา วันที่ 8 มิถุนายน 2565

Read more

คณะครูแผนกช่างยนต์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ” สาขาวิชาชีพการบริการยานยนต์

คณะครูแผนกช่างยนต์ได

Read more

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา วันที่ 2 ธ.ค.64

Read more

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาทุกคน ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับ ปวช.3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนั

Read more