รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”

A-TECH ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย🏆ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด🥈รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”

🔸นางสาวปพิชญา ทองแก้ว 🔸นางสาวรัตติกาล นาแซง 🔸นางสาวรุ่งอรุณ วันดี

วันที่ 24 ธันวาคม 2563🎉