กิจกรรมอบรมหลักสูตรการให้บริการเเนะเเนวเเละการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ

คณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการให้บริการเเนะเเนวเเละการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณบริหารธุรกิจ เมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

Read more

A-TECH เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานยนต์ YAMAHA Season2 “Yamaha Moto Challenge 2016”

ท่านประธานกรรมการบริหารในเครืออักษรกรุ๊ป ท่านผู้จัดการ และผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานยนต์ YAMAHA Season2 “Yamaha Moto Challenge 2016” เปิดตัวนักแข่งและทีมช่างอย่างเป็นทางการ TEAM A-TECH PATTAYA YAMAHA EXCITER ทีมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบวุฒิบัตรเเละประกาศนียบัตร แก่นักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

Read more

อบรมสัมนาในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาในต่างประเทศเเละอาเซียน

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เเละวิทยาลัยอาชีวะในเมืองพัทยา อบรมสัมนาในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาในต่างประเทศเเละอาเซียน โดย รองศาสตราจารย์ คร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทำการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ โดยทำการทดสอบให้กับนักศึกษา ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรมณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

โครงการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงเรียนรู้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เเละสถาบันในเครืออักษรกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการโครงการศึกษาภาษาอังกฤษเชิงเรียนรู้ณ ประเทศสิงคโปร์

Read more

MOU สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรปวส. สาขาการจัดการโลจีสติกส์ ระบบทวิภาคี TVET ระหว่างสมาคมผู้รับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและสินค้าระหว่างประเทศ ITBS กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา A-TECH รองรับการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรปริญญาตรีณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Read more